حضور حمید ابراهیمی در مجموعه ساحل ۳ مروارید شهر

گفتگو با آقای حمید ابراهیمی بازیگر سینما و تلویزیون  در مجموعه ساحل 3 مروارید شهر

حضور گروه فیلم برداری سریال پوکر در مجموعه ساحل 3