بتن ریزی ضلع شمالی طبقه 21 پروژه ساحل 3

بتن ریزی ضلع شمالی طبقه 21 پروژه ساحل 3

بتن ریزی ضلع شمالی سقف بیست و یکم برج ساحل 3 . لازم به ذکر

نصب شاسی کلایمر و نصب بادبند پروژه ساحل مرواریدشهر

نصب شاسی کلایمر و نصب بادبند پروژه ساحل مرواریدشهر

نصب شاسی کلایمر و ساخت و نصب بادبند های طبقات پروژه ساحل مروارید شهر

اجرای وال پست طبقات برج ساحل 3

اجرای وال پست طبقات برج ساحل 3

اجرای وال پست طبقات جهت آمادگی برای دیوارچینی طبقات پروژه مسکونی ساحل مروارید شهر

پاشش مواد ضد حریق به اسکلت پروژه ساحل 3

پاشش مواد ضد حریق به اسکلت پروژه ساحل 3

عملیات پاشش مواد ضد حریق به اسکلت برج مسکونی ساحل 3

مونتاژ و نصب کلایمر پروژه ساحل 3

مونتاژ و نصب کلایمر پروژه ساحل 3

مونتاژ و نصب کلایمر های خریداری شده در پروژه ساحل 3 مروارید شهر

اطلاعیه 1403/01/06 پروژه ساحل 3

اطلاعیه 1403/01/06 پروژه ساحل 3

به استحضار اعضای محترم پروژه ساحل 3 می رساند دومین جلسه هم اندیشی با نمایندگان

آمادگی سیمانکاری نمای برج ساحل 3

آمادگی سیمانکاری نمای برج ساحل 3

خرید کلایمر جهت آمادگی  برای سیمانکاری نمای برج ساحل 3 

اطلاعیه 1402/12/16 پروژه ساحل 3

اطلاعیه 1402/12/16 پروژه ساحل 3

به استحضار اعضای محترم پروژه ساحل 3 می رساند اولین جلسه هم اندیشی به نمایدنگاه

بازدید از کارخانه UPVC پروژه ساحل 3

بازدید از کارخانه UPVC پروژه ساحل 3

بازدید از کارخانه تولید درب و پنجره UPVC پروژه ساحل 3 مروارید شهر تهران

قالب بندی و بتن ریزی سقف هجدهم پروژه ساحل

قالب بندی و بتن ریزی سقف هجدهم پروژه ساحل

اجرای کامل قالب بندی جبهه شمالی سقف هجدهم و عملیات بتن ریزی بامدادی جبهه شمالی