تقدیر از شرکت تعاونی پیشگام ابنیه ساحل

تقدیر از شرکت تعاونی پیشگام ابنیه ساحل در اجلاس سراسری پیشتازان کیفیت و نوآوری با رویکرد مشتری مداری در بخش تعاونی های برتر با حضور سرکار خانم دکتر رضایی عضو هیات رئیسه اتاق تعاونی کشور و نمایندگان محترم مجلس