شرکت انبوه سازان ساحل پردیس

شرکت انبوه سازان ساحل پردیس

شرکت انبوه سازان ساحل پردیس: یک گزینه مناسب برای خرید مسکنشرکت انبوه سازان ساحل پردیس یک شرکت معتبر در زمینه ساخت و ساز است. این شرکت با هدف جذب عضو، تهیه زمین با کاربری مسکونی و احداث مسکن به صورت انبوه برای اعضاء فعالیت خود را آغاز کرده است.
تخصص در ساخت واحدهای مسکونی و تجاریشرکت انبوه سازان ساحل پردیس متخصص در ساخت واحدهای مسکونی و تجاری بصورت انبوه است. این شرکت مجتمع‌های مسکونی بصورت فوق لوکس را ساخته است.
امکانات اعتباری برای اعضااین شرکت به اعضای خود امکان اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری را فراهم می‌کند.
پروژه‌های موفقپروژه‌های متعددی توسط این شرکت اجرا شده است. برخی از این پروژه‌ها عبارتند از:
- پروژه شهرک سبز پارادایس.
نتیجه‌گیریبا توجه به اینکه شرکت انبوه سازان ساحل پردیس در زمینه ساخت و ساز فعالیت می‌کند، این شرکت می‌تواند به عنوان یک گزینه مناسب برای کسانی که به دنبال خرید مسکن یا سرمایه‌گذاری در این زمینه هستند، مورد توجه قرار گیرد.

سرمایه‌گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی

این شرکت به دنبال سرمایه‌گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در پروژه‌های ساختمانی است.

مطالعه، طراحی و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های شهرسازی و ساختمانی

شرکت انبوه سازان ساحل پردیس در زمینه مطالعه، طراحی و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های شهرسازی و ساختمانی فعالیت می‌کند.

جذب سرمایه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت مدنی در ایجاد، ساخت، توسعه و تکمیل پروژه‌های ساختمانی

این شرکت به دنبال جذب سرمایه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت مدنی در ایجاد، ساخت، توسعه و تکمیل پروژه‌های ساختمانی است.

تهیه زمین شامل خرید، اجاره یا تملک و یا از طریق ادارات مرتبط و غیره به منظور ساخت و اجرای پروژه‌های ساختمانی

شرکت انبوه سازان ساحل پردیس به دنبال تهیه زمین شامل خرید، اجاره یا تملک و یا از طریق ادارات مرتبط و غیره به منظور ساخت و اجرای پروژه‌های ساختمانی است.