• نام پروژه: شهرک ساحلی لوتوس
  • مشخصات واحد های مسکونی پروژه ساحل 2:
  • مساحت کل :: 1200 متر مربع
  • بنای مفید :: 7250 متر مربع
  • تعداد بلوک :: 3 واحد
  • تعداد طبقات :: 9 واحد

شهرک ساحلی لوتوس (پروژه ساحل 2)

این پروژه در قالب 3 بلوک دارای 42 واحد 105 متری و 145 متری در زمینی به مساحت 1200 متر مربع در سال 1400 مورد بهره برداری قرار گرفته است.