معرفی تعاونی مسکن پیشگام ابنیه ساحل

شرکت تعاونی پیشگام ابنیه ساحل به شماره ثبت 553441 به مدت نامحدود ثبت گردید

موضوع شرکت : جذب عضو ، تهیه زمین با کاربری مسکونی و احداث مسکن به صورت انبوه برای اعضاء اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری

0