متن تست

طزرذدئوبیلاتنم ساحل 3

مطالعه بیشتر

8 بهمن

ادامه عملیات اجرایی عرشه فولادی سقف تراز -3

مطالعه بیشتر

4 بهمن

شروع عملیات بتن ریزی ضلع جنوبی منفی ۴ به متراژ ۱۱۰ متر مکعب بتن

مطالعه بیشتر

3 بهمن

انتقال تیرهای لانه زنبوری طبقه منفی سه و بخشی از منفی دو

مطالعه بیشتر

2 بهمن

۲ بهمن ۱۳۹۹ آغاز عملیات قالب بندی سقف در تراز منفی۴ (فاز دوم اجرای سقف) " پروژه لوکس ساحل۳ "

مطالعه بیشتر

1 بهمن

عملیات انتقال برق موقت و کابل زیرزمینی موقت جهت مصارف کارگاهی

مطالعه بیشتر

عملیات اجرایی

ساخت ، انتقال و نصب تیر ریزی زنبوری سقف تراز 4-

مطالعه بیشتر